Top

ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ ಪತ್ತೆ


Asianet News Thursday 11 August 2016 09:21 pm IST Gadgets
ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ ಪತ್ತೆ
11 Aug

ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ ಇರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶನಿಯ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದ ವಸ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ‘ಕ್ಯಾಸಿನಿ’ ನೌಕೆಯ ರಾರ‍ಯಡರ್‌ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ ವಸ್ತು ಇರುವ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೂರಾರು ಅಡಿಗಳ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲೂ ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.Follow us on Google Plus

Follow us on Facebook and twitter

Subscribe our youtube channel

Get Latest News in your e-mail Inbox!